Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Ważny składnik

samoświadomość a alkoholizm

Wiedza o motywach nadużywania alkoholu może być wykorzystana w postępowaniu profilaktycznym zapobiegającym niedostosowaniu społecznemu. Jest ono skuteczne wtedy, gdy wymienione w poprzednich artykułach motywy zostaną ukształtowane i ukierunkowane w sposób sprzyjający rozwojowi osobowości i samorealizacji młodzieży.

W tym celu należy tworzyć warunki doznawania przez nią emocji o znaku dodatnim, zaspokojenia jej podstawowych potrzeb, rozwoju struktur poznawczych i norm moralnych zapobiegających niekontrolowanemu manifestowaniu się instynktów i popędów. W trakcie oddziaływania wychowawczego należy dążyć do dostosowania poziomu aspiracji do posiadanych możliwości oraz wypełnienia pola działania umożliwiającego osiągnięcie optymalnego poziomu aktywacji.

Znajomość motywów własnego działania stanowi ważny składnik samoświadomości. Rozpoznanie tych motywów jest pomocne w uświadomieniu sobie przyczyn nadużywania alkoholu, co jest jednym z warunków przeciwdziałania mu oraz sprzyja wytworzeniu się motywacji spełniającej pozytywną funkcję regulującą.

/prof. dr hab. Zbigniew Skórny/

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej