Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Motywacje nadużywania alkoholu

motywacja nadużywania alkoholu

Przy określaniu przyczyn nadużywania alkoholu należy uwzględnić wpływ procesów motywacji oraz związanych z nimi cech osobowości. W niniejszym artykule, tak jak i w kolejnych zostaną omówione teorie mogące być przydatne przy ustalaniu psychologicznych uwarunkowań nadużywania alkoholu.

Analizując motywację nadużywania alkoholu można nawiązać do założeń teorii emocji omawianych szerzej przez J. Reykowskiego oraz przyjmowanego w niej podziału na emocje o znaku dodatnim oraz emocje o znaku ujemnym. Emocje o znaku dodatnim są związane z doznawaniem przyjemnie zabarwionych przeżyć uczuciowych. Wprowadzenie alkoholu do organizmu wywołuje wystąpienie euforii, beztroski, dobrego samopoczucia. Może im towarzyszyć zwiększona sprawność umysłowa oraz powstawanie nowych, oryginalnych pomysłów odgrywających ważną rolę w różnych formach działalności twórczej.

Znak ujemny

Motywem pierwszych prób alkoholizowania się bywa ciekawość. Jest ona wzbudzana przez atrakcyjne opisy przeżyć dokonywane przez osoby znajdujące się w stanie upojenia alkoholowego.

Nadużywanie alkoholu bywa również stymulowane przez chęć uniknięcia emocji o znaku ujemnym związanych z doznanymi frustracjami. Ustanie wpływu alkoholu na organizm wywołuje z kolei wystąpienie innych emocji o znaku ujemnym określanych potocznie mianem „chandry”. Tworzą je emocje lęku, zniechęcenia, przygnębienia, depresji, złego samopoczucia, osamotnienia i beznadziejności.

Emocje o znaku ujemnym powstają nieraz na podłożu nierozwiązanych problemów życiowych oraz przeżywanych konfliktów osobistych.

U młodzieży mogą one być związane z przykrą atmosferą panującą w domu rodzinnym, doznanymi niepowodzeniami szkolnymi, niewłaściwym wyborem kierunku kształcenia, przerwaniem rozpoczętych studiów wyższych.

U dorosłych powodem doznanych frustracji bywają trudności i konflikty w pożyciu małżeńskim, niepowodzenia w działalności zawodowej, utrata pracy, inwalidztwo, długotrwała choroba własna lub osób bliskich, tragiczne wydarzenia losowe. Alkohol wywołując wystąpienie stanu ograniczonej świadomości oraz powodując powstanie emocji o znaku dodatnim, umożliwia oderwanie się od przykrych realiów rzeczywistości, zapomnienie o przeżywanych konfliktach oraz doznawanych niepowodzeniach.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej