Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

CZY ROZWIĄZANIEM MOŻE BYĆ POZYTYWNE MYŚLENIE?

pozytywne myślenie

Mimo, że myśli wpływają na nasz nastrój, postępowanie i doznania fizjologiczne, pozytywne myślenie nie jest rozwiązaniem problemów życiowych. Większość osób pogrążonych w depresji, odczuwających lęk lub złość powie, że „myślenie o samych pozytywnych rzeczach" nie jest takie proste. Jeśli próbujemy myśleć wyłącznie o rzeczach pozytywnych, gdy nachodzi nas jakaś silna emocja, możemy przeoczyć ważne sygnały, że coś jest nie tak.

Terapia poznawcza sugeruje spojrzenie na dany problem z możliwie wielu stron. Rozważenie sytuacji z jak największej ilości punktów widzenia - uwzględnienie wszystkich jej aspektów pozytywnych, negatywnych i neutralnych - może prowadzić do nowych wniosków i rozwiązań.

Załóżmy, że Marissa straci pracę (pamiętajmy, że otrzymała już pisemne upomnienie od szefa i że spóźnia się z wykonaniem pracy, której jakość ostatnio się pogorszyła). Jeśli dojdzie do wniosku, że straciła pracę, bo jest głupia i popełniła zbyt wiele błędów i skoncentruje się tylko na tej myśli, prawdopodobnie wpadnie w jeszcze głębszą depresję i nabierze przekonania, że nie uda jej się w żadnej pracy.

Natomiast, jeśli po rozważeniu błędów Marissa pomyśli o swoich mocnych stronach, może się na nich skoncentrować i wykorzystać okres, w którym będzie szukać pracy, na uzupełnienie brakujących umiejętności. Marissa może też rozważyć inne powody zwolnienia. Być może nie była to wyłącznie jej wina; a może wcale. Być może została zwolniona ze względu na problemy ekonomiczne firmy lub dyskryminację.

Można zapytać: „A cóż to za różnica? Straciła pracę!". Tak naprawdę różnca jest ogromna. Gdyby Marissa uwierzyła, że utrata pracy była wyłącznie jej winą, wówczas jedynym rozwiązaniem byłoby zmienić siebie. Gdyby utrata pracy była przynajmniej po części spowodowana innymi czynnikami, wówczas reakcje Marissy i rozważane przez nią rozwiązania mogłyby być inne -możliwe, że poczułaby gniew i odwołała się od tej decyzji, albo poszukała podobnej pracy w lepszej firmie.

CZY ZMIANA MYŚLENIA JEST JEDYNYM SPOSOBEM NA POPRAWĘ SAMOPOCZUCIA?

Mimo że uświadomienie sobie i zmiana myśli jest najważniejszą częścią terapii poznawczo-behawioralnej, często równie ważna jest zmiana w fizjologii, zachowaniu lub otoczeniu. Na przykład, jeżeli od dłuższego czasu odczuwamy lęk, prawdopodobnie unikamy rzeczy, które go w nas wywołują. Leczenie zaburzeń lękowych polega między innymi na nabyciu umiejętności relaksacji (zmiana reakcji organizmu) oraz umiejętności radzenia sobie z poczuciem zagrożenia., aby nie unikać różnych rzeczy lub sytuacji wywołujących w nas lęk (zmiana w postępowaniu). Ludzie zazwyczaj nie radzą sobie z lękiem, dopóki zmianom w myśleniu nie towarzyszy zmiana zachowania (przestają unikać sytuacji wywołujących uczucie zagrożenia).

Aby lepiej się poczuć, można również wprowadzić zmiany w środowisku. Obniżenie poziomu stresu, umiejętność odrzucania nieuzasadnionych żądań i oczekiwań innych, spędzanie większej ilości czasu z ludźmi, którzy dają nam wsparcie, współpraca z sąsiadami w celu zwiększenia bezpieczeństwa okolicy, w której mieszkamy, oraz stosowanie zasad ochrony pracowników w celu zapobiegania dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy to przykłady zmian w otoczeniu, które mogą poprawić nasze samopoczucie.

Życie w niektórych środowiskach jest tak dużym wyzwaniem, że każdemu byłoby trudno utrzymać pozytywne podejście do życia. Na przykład, ktoś wykorzystywany przez członka rodziny prawdopodobnie potrzebuje pomocy, aby wyrwać się z danej sytuacji. Sama zmiana sposobu myślenia nie wystarcza w przypadku ofiar przemocy w rodzinie. Celem jest przeciwdziałanie prze-mocy. Zmiana myślenia może być dobra dla osoby znajdującej się w takiej sytuacji, gdyż obudzi w niej motywację do szukania pomocy u innych. Jednak sama zmiana myślenia, która może doprowadzić do akceptacji przemocy, nie jest dobrym rozwiązaniem.

Wypełniając ćwiczenia, nauczymy się uświadamiać sobie i zmieniać myśli, nastroje, zachowania, reakcje organizmu i otoczenie.

PODSUMOWANIE

- Myśli pomagają nam określić nastroje i emocje, jakich doświadczamy.

- Myśli mają wpływ na nasze zachowania, wybory i jakość naszego działania.

- Myśli i przekonania mają wpływ na fizjologiczne reakcje naszego organizmu.

- Wpływ otoczenia warunkuje postawy, przekonania i myśli, które kształtują się w dzieciństwie i często towarzyszą nam w dorosłym życiu.

- Terapia poznawczo-behawioralna może nam pomóc spojrzeć na wszystkie dostępne informacje; nie jest po prostu lekcją pozytywnego myślenia.

- Zmiany w myśleniu są zazwyczaj najważniejsze, jednak wiele problemów wymaga również zmian w zachowaniu, funkcjonowaniu organizmu.

Christine A. Padeshy  Dennis  Greenberger  UMYSŁ PONAD  NASTROJEM