Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Rozpoznanie i pomoc w uzależnieniu ukochanej osoby

Wpływ uzależnienia na osobę uzależnioną jest oparty na wybranej substancji, częstotliwości i czasie trwania używania. Osoby uzależnione będą spędzać nadmierną ilość czasu, pieniędzy i zasobów na zdobywaniu narkotyków lub alkoholu, aby uniknąć radzenia sobie z przeszłymi i obecnymi problemami. Uzależnienie powoduje problemy rodzinne, a jeśli nie jest leczone może również prowadzić do problemów prawnych. Osoby dotknięte uzależnieniem mogą stracić kontakt z rzeczywistością, często zaniedbując swój obraz siebie, dzieci, zobowiązania finansowe i potencjalnie swoje życie. Ważne jest, aby osoba uzależniona otrzymała profesjonalną pomoc w przezwyciężeniu nałogów, które uniemożliwiają jej osiągnięcie sukcesu, szczęścia i dobrego zdrowia. Uzależnienie wykorzystuje zarówno fizyczne, jak i psychologiczne procesy, aby utrzymać uzależnionego w zależności. Każda osoba może wykazywać różne objawy uzależnienia. Istnieją jednak pewne kluczowe czynniki, które pozwalają określić, czy dana osoba wymaga interwencji. Niektóre z powszechnych objawów uzależnienia obejmują: społeczne i fizyczne wycofanie, tolerancję, trudności w kontrolowaniu poziomu spożycia, obracanie się w sferze społecznej, zawodowej i rekreacyjnej wokół uzależniającego działania, a także zaabsorbowanie zaspokajaniem fiksacji. Bliscy mogą poświęcić czas na obserwację pewnych oznak i zachowań wykazywanych przez osobę uzależnioną. Na przykład, uzależnieni mogą wykazywać pewne wzorce zachowań, takie jak patologiczne kłamstwa, wahania nastroju, senność, nadmierne spanie, objadanie się, kradzieże, brak higieny osobistej, brak wypełniania zobowiązań finansowych i kradzieże w celu uzyskania wystarczającej ilości pieniędzy na utrzymanie ich nałogu. Nie wszystkie z tych zachowań wskazują na uzależnienie.

Jeśli jednak oznaki te pojawiają się przez dłuższy czas, należy je uznać za wskaźniki poważnego problemu, którym należy się niezwłocznie zająć. Dodatkowo, niektóre z najbardziej problematycznych uzależnień wywodzą się z pozornie nieszkodliwych czynności, takich jak picie wina do obiadu, oglądanie pornografii, hazard, chodzenie do pracy. Nadmierne uczestnictwo w czynnościach, które zaniedbują czas i uwagę bliskich lub ciebie, nigdy nie jest zdrowe. Rodzina i przyjaciele mogą interweniować, jeśli wyczują, że uzależnienie pogarsza się przez pewien czas. Bliscy mogą zasugerować, że osoba uzależniona może dołączyć do grupy wsparcia, takiej jak Anonimowi Alkoholicy, aby przezwyciężyć swój nałóg i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jeśli pozostawione bez leczenia, niektóre osoby uzależnione mogą znaleźć się w nieładzie, bez środków do życia i odłączone od prawdziwego świata. W rzeczywistości, niektóre narkomani uciekają się do życia przestępczego w wysiłku, aby dostarczyć pieniądze, aby kontynuować ich nałóg.

To może prowadzić do rehabilitacji, więzienia, a nawet śmierci. Istotne jest, aby przekazać osobie uzależnionej, że musi ona szukać leczenia uzależnień, aby nauczyć się zarządzać życiem bez uzależnienia od zewnętrznych źródeł. Leczenie uzależnień rozpoczyna się w momencie, gdy osoba uzależniona przyznaje, że ma problem. Poprzez edukację uzależniony nauczy się podejmować bardziej racjonalne decyzje, wykorzystywać alternatywne umiejętności radzenia sobie, rozpoznawać potencjalne strefy zagrożenia, brać odpowiedzialność za przyszłe działania i nagradzać się za dobre zachowanie. Te podstawowe wskazówki pomogą uzależnionemu rozpoznać, kiedy stare zachowania samozniszczenia są obecne, zmniejszając ryzyko nawrotu. Podążaj za tymi linkami, aby zapoznać się z kompleksową listą uzależnień, w tym objawów, oznak i metod leczenia: Alkoholizm i nadużywanie alkoholu: Kompleksowy artykuł opisujący chore skutki uzależnienia od alkoholu, w tym oznaki, symptomy i interwencje potrzebne do pomocy uzależnionemu w odzyskaniu zdrowia. Uzależnienie od leków przeciwbólowych na receptę: 7 Myths: Artykuł WebMD omawiający 7 mitów dotyczących uzależnienia od leków przeciwbólowych na receptę, w tym popularny mit, że większe dawki lub odstawienie leków oznacza, że pacjent jest uzależniony od środków przeciwbólowych. NIDA InfoFacts: Kokaina i współuzależnienie: Strona internetowa sponsorowana przez rząd, dostarczająca istotnych faktów dotyczących uzależnienia od kokainy z dokładnym zbadaniem, jak uzależnienie może zrujnować życie. Caffeine Withdrawal: MedicineNet odpowiada na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące uzależnienia od kofeiny, w tym oznaki, objawy i strategie radzenia sobie w przypadku zerwania z nałogiem. Uzależnienie od nikotyny: Medscape zajmuje się prawdopodobnie najbardziej uzależniającą substancją na rynku: nikotyną. Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne: Uzależnienie od Internetu: Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA) identyfikuje i odpowiada na pytanie, czy społeczeństwo rozwinęło uzależnienie od Internetu. Jak działa kleptomania: Kleptomania, uzależnienie charakteryzujące się kompulsywnym złodziejstwem, może prowadzić do problemów z relacjami, szacunkiem dla samego siebie, a zwłaszcza z prawem, jeśli pozostanie bez odpowiedzi.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej