Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Teoria funkcjonowania aspiracji

teoria funkcjonowania aspiracji

Własne badania referowane w oddzielnej pracy (1980) wykazały, że jednym z powodów powstawania różnych form niedostosowania społecznego jest zawyżony poziom aspiracji przekraczający realne możliwości osiągnięcia wyznaczonych przezeń celów działania.

Jak świadczą o tym zebrane materiały empiryczne, zawyżony poziom aspiracji wywołuje wystąpienie trudności wychowawczych, niepowodzeń szkolnych, niewłaściwego wyboru zawodu, przestępczości, różnych konfliktów w życiu osobistym. Zawyżony poziom aspiracji przejawia uczeń z trudem kończący szkołę średnią, wykazujący niski poziom ogólnej sprawności umysłowej, który pragnie podjąć wyższe studia. Z zawyżonym poziomem aspiracji spotykamy się u osobnika wykazującego organiczną wadę serca, który zamierza uczestniczyć w uciążliwej wycieczce lub uprawiać sport wymagający wysokiej sprawności, co może spowodować pogorszenie się stanu jego zdrowia. Zawyżony poziom aspiracji występuje u dziewczyny pragnącej zostać aktorką filmową, nie posiadającej potrzebnej ku temu urody i uzdolnień. Zawyżony poziom aspiracji posiada osobnik nie dysponujący środkami finansowymi oraz możliwościami ich legalnego uzyskania celem dokonania zakupu samochodu, mieszkania lub innych kosztownych przedmiotów, który usiłuje zrealizować  ten zamiar za pośrednictwem malwersacji, kradzieży, rozboju lub innej formy przestępczości.

Przeprowadzone badania stanowiły podstawę wypracowania relacyjnej teorii funkcjonowania aspiracji. Zgodnie z jej założeniami, jednym z podstawowych warunków przystosowania społecznego oraz sprawnego wykonywania zadań wynikających z roli społecznej jednostki, jest dostosowanie jej poziomu aspiracji do posiadanych właściwości indywidualnych wyznaczających możliwości skutecznego działania.

Jak można przypuszczać, zawyżony poziom aspiracji oraz frustracje powstające na tle niemożności jego spełnienia, bywają również powodem nadużywania alkoholu. Stanowi ono wtedy formę ucieczki od przykrych przeżyć związanych np. z niepowodzeniami doznanymi w trakcie uczenia się, pracy zawodowej lub w życiu osobistym, będących następstwem podejmowania zbyt trudnych celów działania, których realizacja przekracza możliwości ich spełnienia.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej