Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Recovery Centers of America w Lighthouse świętuje 5 lat ratowania życia przed uzależnieniem

Kiedy zastanawiam się nad pięcioletnią rocznicą powstania RCA Lighthouse, cieszę się z ogromnego postępu, jaki dokonał się w tym czasie i jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego długoterminowego przedsięwzięcia.

Chociaż niedawno obchodziłem swoją czteroletnią rocznicę pracy w zespole kierowniczym Lighthouse, dopiero niedawno objąłem funkcję dyrektora generalnego.

Ale nasza historia zaczyna się pięć lat temu, 8 marca 2016 roku, kiedy to firma RCA nabyła lokalizację Lighthouse w Mays Landing.

Mój znakomity poprzednik, David Dorschu, został dyrektorem generalnym Lighthouse w sierpniu 2016 roku. Kierując się wyraźną misją RCA, aby uratować milion istnień ludzkich przed uzależnieniem, to właśnie pod kierownictwem Davida, Lighthouse zaczął realizować tę wizję. To, co to oznaczało, to wielopoziomowe ramy, łączące przystępne i dostępne leczenie oparte na dowodach naukowych - holistycznie integrujące umysł, ciało i ducha - prowadzone przez światowej klasy personel.

Oto refleksja na temat niektórych z naszych kamieni milowych na tej drodze...

Rozwój programu klinicznego w naszym Centrum Leczenia Uzależnień

RCA w Lighthouse zapewnia pełen zakres opieki. Leczenie rozpoczyna się w dowolnym punkcie kontinuum, który jest najbardziej odpowiedni dla potrzeb danej osoby i jej stanu chorobowego. Wielu pacjentów rozpoczyna leczenie od monitorowanej medycznie detoksykacji i przechodzi do leczenia stacjonarnego. Podczas tej fazy doradztwo indywidualne i grupowe (obejmujące zarówno pacjenta, jak i rodzinę), wraz z wieloma specjalistycznymi programami, są wzmocnione pakietem opieki obejmującym muzykę i terapię sztuką, mindfulness i wellness, odżywianie i fitness, a także zanurzenie w programach 12-Step.

W lutym 2018 roku Lighthouse wprowadził program Breaking Free, wdrażając podejście dwupłaszczyznowe, aby leczyć uzależnienie i traumę obok siebie - jako że przytłaczająca liczba osób dotkniętych pierwszą z nich cierpi również na drugą.

W duchu leczenia całej osoby, a nie części lub objawu, we wrześniu 2018 roku wprowadziliśmy usługi holistyczne, w szczególności reiki, które teraz rozszerza się na mindfulness i medytację, terapię sztuką i muzyką, fitness i jogę, i wiele więcej.

Ponieważ traktujemy osobę jako całość, tak samo bierzemy udział w specjalnych wyzwaniach, jakie stwarzają różne etapy rozwoju życia. Mając to na uwadze, w lutym 2019 roku uruchomiono program Evolutions, który uwzględnia zmagania starszych dorosłych w leczeniu i powrocie do zdrowia.

Zaokrąglając złoty trójkąt leczenia, odnosimy się do potrzeb ducha w połączeniu z potrzebami umysłu i ciała. Dla każdego z nas potrzeby duchowe obejmują naprawę naszego poczucia celu w świecie i dążenie do duchowo bogatego i znaczącego życia. Program chrześcijański, wdrożony w czerwcu 2019 r., zapewnia jedną z możliwości leczenia opartego na wierze, dostosowanego szczególnie do tych, którzy chcą włączyć swoją wiarę - na dowolnym poziomie - do swojego leczenia.

Nasza kompleksowa opieka nie może być kompletna bez liczenia się z rzeczywistością nawrotu choroby.

Ponieważ wiele osób, które zmagają się z zaburzeniami używania substancji, staje w obliczu ich nawrotów, program PRISE (Promoting Recovery through Intensive Support and Education), dodany do programu Lighthouse w lipcu 2019 roku, uznaje rzeczywistość nawrotu i jest zaprojektowany specjalnie po to, aby przeciwdziałać zniechęceniu i inspirować nadzieję i zaangażowanie, które wynikają z ponownego poświęcenia się leczeniu.

Obsługa naszych pacjentów leczących się z uzależnień w czasie COVID-19

Gdy początek COVID-19 stworzył bezprecedensowe przeszkody dla wszystkich, nasze własne zaangażowanie w zapewnienie ścieżki powrotu do zdrowia pozostało niezmienne.

Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku, każdy przychodzący pacjent był badany na obecność COVID-19 metodą PCR, podczas kwarantanny na oddziale obserwacyjnym, aż do uzyskania wyniku negatywnego. Podczas okresu obserwacji trwającego od 24 do 72 godzin wszyscy pacjenci mieli dostęp do wirtualnego programowania. Cały personel był również testowany, co tydzień, metodą PCR, począwszy od lipca 2020 roku.

Ponieważ szybkie testy diagnostyczne na obecność antygenów stały się dostępne dla pacjentów i personelu 27 stycznia 2021 roku, wszyscy nowi pacjenci otrzymują test na obecność antygenów w momencie przyjęcia do naszych placówek stacjonarnych, a następnie są regularnie testowani w trakcie pobytu. Również wszyscy pracownicy RCA otrzymują dwa razy w tygodniu szybki test diagnostyczny na obecność antygenów.

W obliczu pandemii, nasza inwestycja w naszą misję była niezachwiana, ponieważ dokonaliśmy niezbędnych zmian, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszym pacjentom i personelowi, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości opieki zgodnie z naszymi najwyższymi standardami.

Czyniąc Lighthouse najlepszym ośrodkiem leczenia uzależnień w New Jersey

Jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w tym ostatnim wysiłku, ponieważ przejąłem stery jako Dyrektor Generalny Lighthouse 6 lipca 2020 roku. W tym czasie udało nam się również sprowadzić najbardziej doświadczony i doświadczony zespół kierowniczy. Pełniąc wiele funkcji kierowniczych w placówkach leczniczych - od terapeuty, poprzez kierownika, aż po administratora - przyszedłem na to stanowisko głęboko zakorzeniony w społeczności odwykowej South Jersey. Ponieważ infrastruktura RCA jest idealnym narzędziem do kontynuowania mojego zaangażowania w pomaganie ludziom w osiągnięciu trwałego wyzdrowienia, do tej pory nadzorowałem dodawanie programów i usług, takich jak wprowadzenie stanowiska specjalisty ds. zaangażowania pacjentów oraz programu RCA WorkFlex.

W ramach naszych nieustannych wysiłków mających na celu motywowanie i angażowanie naszych pacjentów do kontynuowania leczenia, w sierpniu 2020 roku w Lighthouse uruchomiono stanowisko Specjalisty ds. Z wyraźnym celem identyfikacji pacjentów, którzy obecnie zmagają się z problemami lub którzy wskazują na potencjalne późniejsze ryzyko, PES angażuje się z pacjentami, wrażliwymi na to, gdzie są w czasie walki, aby stworzyć komfortową i wspierającą atmosferę dla powrotu do zdrowia. Od czasu wdrożenia systemu PES, nie tylko znacznie zmniejszyła się liczba pacjentów opuszczających leczenie w sposób nieplanowany, ale również wzrosła ogólna atmosfera pozytywnego nastawienia i motywacji w społeczności.

Mając na uwadze usunięcie kolejnej bariery w leczeniu i zapewnienie dostępu do dodatkowych aspektów życia naszych pacjentów, w styczniu 2021 roku Lighthouse uruchomił usługę RCA WorkFlex. Zamiast całkowicie odkładać na bok obowiązki szkolne i zawodowe, WorkFlex umożliwia pacjentom kontynuowanie ich zaangażowania w te zewnętrzne przedsięwzięcia w wymiarze do trzech godzin dziennie.

Kiedy stoimy przed przyszłością RCA Lighthouse, przepełnia mnie ekscytująca mieszanka dumy, pokory i podniecenia: dumy z tego, jak wiele udało się osiągnąć i jak wiele istnień ludzkich zostało uratowanych w wyniku tych wysiłków; pokory z tego, że jestem tylko jedną indywidualną postacią w tym ogromnym przedsięwzięciu, możliwym do zrealizowania tylko dzięki ogromnej energii wielu innych osób; i podniecenia z powodu szerszej granicy, którą musimy jeszcze wspólnie przemierzyć. Jak lubię mawiać, "praca zespołowa sprawia, że marzenia się spełniają!".

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej