Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Pole działania

uzależnienie od alkoholu

W nawiązaniu do omówionych wyżej założeń teoretycznych oraz wyników różnych badań, sformułowałem założenie teorii optymalnego wypełniania pola działania. Zgodnie z nimi podstawowym warunkiem przystosowania oraz sprawnego wykonywania zadań wynikających z roli społecznej jednostki, jest optymalne wypełnienie pola działania.

Dążenie do wypełnienia swego pola działania stymuluje podejmowanie różnych form aktywności. Może ono być jednym z motywów wykonywania licznych czynności zawodowych lub kierowniczych, trudnych nieraz, odpowiedzialnych, męczących, narażających na stresy, lecz zapewniających wypełnienie pola działania. Funkcję tę mogą spełniać — miłość, przyjaźń, kontakty towarzyskie stwarzające warunki wspólnego wykonywania różnych czynności. Wypełnieniu pola działania sprzyja założenie rodziny, podejmowanie związanych z tym obowiązków wychowywania dzieci, zapewnienia im należytej opieki, organizowania życia rodzinnego.

W czasie wolnym od pracy oraz innych obowiązków, wypełnianie pola działania dokonuje się za pośrednictwem czynności związanych z posiadanymi zainteresowaniami określonymi formami aktywności. Przyjmują one nieraz formę czynności stwarzających zagrożenia dla zdrowia a nawet życia lub narażających na znaczne straty materialne, lecz dostarczające „silnych wrażeń”, przeciwdziałając przez to doznawaniu nudy. Funkcję taką mogą spełniać uciążliwe wycieczki i podróże, gry hazardowe, uprawianie niebezpiecznych sportów (np. alpinizm, speleologia, wyścigi samochodowe).

Niewypełnianie pola działania oraz towarzyszący mu stan podoptymalnej aktywizacji jest powodem powstawania różnych dewiacji. Jak świadczą o tym wyniki badań deprywacji sensorycznej przeprowadzone przez D. O. Hebba, E. S. Healtha, E. Stuarta (1954), W. H. Haythhorna (1973) oraz innych autorów, może ona powodować wystąpienie zakłóceń w funkcjonowaniu myślenia i pamięci, trudności w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych a nawet urojeń i halucynacji.

Stan podoptymalnej aktywacji oraz niewypełnienia pola działania wraz z towarzyszącym mu przeżyciem nudy, może sprzyjać nadużywaniu alkoholu, szczególnie u dorastającej młodzieży wykazującej zwiększoną potrzebę stymulacji oraz doznawania atrakcyjnych, urozmaiconych przeżyć. W sytuacji monotonii życia codziennego, gdy czas wolny od nauki, pracy zawodowej oraz innych obowiązków jest „pusty” i nie wiadomo co z nim począć, pragnienie wypełnienia go może sprzyjać nadużywaniu alkoholu. Nie wymaga to wysiłku niezbędnego dla doznawania radosnych przeżyć dzięki udziałowi w atrakcyjnej, lecz uciążliwej wycieczce, odniesienia zwycięstwa na zawodach sportowych lub sukcesu na imprezie kulturalnej wymagającego długotrwałego ćwiczenia swych umiejętności.

Wypełnienie pola działania zachodzące w trakcie nadużywania alkoholu dokonuje się za pośrednictwem czynności przygotowawczych (nabywanie alkoholu, poszukiwanie towarzystwa celem wspólnego spożywania go) oraz czynności występujących w stanie upojenia alkoholowego (ożywione rozmowy, śpiewy, zabawy, czyny chuligańskie, działalność przestępcza). Funkcję tę spełniają również emocje o znaku dodatnim, towarzyszące im przyjemnie zabarwione wyobrażenia i wspomnienia, optymistyczne oczekiwania skierowane w przyszłość.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej