Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Wyzwalanie się z uzależnienia

On lub ona będzie musiała oduczyć się niezdrowych wzorców radzenia sobie i ponownie nauczyć się zdrowych umiejętności radzenia sobie poprzez kwestionowanie myśli i zachowań, które są obecne, gdy nie używa narkotyków i alkoholu. Cechy charakterystyczne uzależnienia są podstępne, manipulacyjne, kłamliwe, zachęcające do zaprzeczania, negatywne i zabójcze. Podstępność w uzależnieniu Uzależniające myśli i zachowania są pod silnym wpływem fizycznych i psychologicznych składników uzależnienia. Fizycznie, ciało rozwinęło zależność od substancji i będzie doświadczać objawów odstawienia bez uzupełnienia narkotyków i/lub alkoholu. Jest to bardzo niewygodne fizycznie i ma negatywny wpływ na uzależnionego psychicznie. Uzależnienie będzie zachęcać uzależnionego, że tylko zażywanie narkotyków i/lub alkoholu pozwoli mu wyleczyć się z fizycznego i emocjonalnego dyskomfortu. Dwa elementy, które utrwalają używanie narkotyków i alkoholu przez osobę uzależnioną to: Uzależnienie oszukuje uzależnionego Uzależnieni często będą wygłaszać stwierdzenia takie jak: mają kontrolę, nie mają problemu i mogą przestać, kiedy tylko zechcą. Uzależnienie oszukuje uzależnionego w przekonaniu, że on lub ona ma kontrolę. Jednak, gdy uzależnienie jest obecny narkotyków i / lub alkoholu są w kontroli i uzależniony jest manewrowanie jego lub jej życie wokół nadużywania substancji. Uzależnienie okłamuje uzależnionego Uzależnienie będzie okłamywać uzależnionego o byciu pod kontrolą. To spowoduje, że uzależniony będzie okłamywał bliskich na temat nadużywania substancji. Ostatecznie, uzależnieni wierzą we własne kłamstwa. Uzależnieni będą przekonywać, że nic nie jest nie tak i dezorientować tych, którzy próbują pomóc, używając manipulacji, przekręcania rozmów i czasami agresji. Błędna interpretacja rzeczywistości, że uzależnienie zachęca napędza proces zaprzeczania uzależnionego.

Breaking Denial Zaprzeczenie, jak to odnosi się do uzależnienia, jest odrzucenie rzeczywistości, że istnieje problem nadużywania substancji. Na przykład, uzależniony zostanie aresztowany za zakup narkotyków i winić aresztowanie na przypadkowym incydencie, stwierdzając, że on lub ona była po prostu w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Nawet jeśli uzależniony może zostać aresztowany ponownie, zawsze znajdzie się zewnętrzna wymówka, dlaczego sytuacja się wydarzyła. Ten wzór odpowiedzi może być stosowany do wszelkich konsekwencji uzależniony doświadcza od używania narkotyków i / lub alkoholu umożliwiając uzależniony nie być odpowiedzialny. Przełamywanie schematów zaprzeczania pomaga zwiększyć odpowiedzialność, która jest niezbędna w procesie zdrowienia. Konkretne kroki, które pomogą przełamać schematy zaprzeczania to: Skoncentruj się na faktach - Ponownie przedstaw uzależnionemu negatywne konsekwencje używania narkotyków i alkoholu. W końcu osoba uzależniona będzie musiała zakwestionować swoje postrzeganie rzeczywistości.

Nie wzmacniaj zachowań usprawiedliwiających - bliscy nie powinni angażować się w rozmowy z uzależnionym, które polegają na wysłuchiwaniu wymówek dotyczących zachowania. Zaoferuj pomoc, gdy uzależniony jest gotowy do odpowiedzialności i udać się na leczenie uzależnienia od substancji. Zmniejszanie zachowań umożliwiających, które pozwalają uzależnionemu zachować komfort korzystania z narkotyków i alkoholu. Na przykład, pokrywaj jego lub jej czynsz, ponieważ nie chcesz, aby był bezdomny. Pomaga to uzależnionemu uniknąć konsekwencji, które pomogłyby mu nauczyć się odpowiedzialności. Wyzwalanie się z uzależnienia Konfrontacja z wzorcami zaprzeczania i ich podważanie są częścią wyzwalania się z uzależnienia. W ośrodku leczenia stacjonarnego, osoba uzależniona jest codziennie konfrontowana z personelem leczącym w zakresie myśli i zachowań związanych z uzależnieniem. Proces ten może być trudny dla uzależnionego, ponieważ uzależnienie przekonało go, że jest on poprawny, ma kontrolę i wie, co jest dla niego najlepsze. Wyzwalanie się z uzależnienia jest procesem i nie każdy uzależniony od razu akceptuje, że jest w zaprzeczeniu myśli i zachowań związanych z uzależnieniem. Niepokojąca jest myśl, że nasze postrzeganie rzeczywistości jest błędne, ale uzależnienie wypacza rzeczywistość, aby utrwalić nadużywanie substancji. Kiedy uzależniony zaakceptuje fakt, że istnieje problem z uzależnieniem, może rozpocząć zmianę wypaczonych myśli i niezdrowych wzorców zachowań. Odzyskanie jest procesem trwającym całe życie, jak również kwestionowanie starych wzorców uzależnienia. Ponieważ uzależnienie od narkotyków jest podstępne i manipulacyjne, uzależniony w odzysku musi pozostać zaangażowany w grupach wsparcia, terapii, usług absolwentów z centrum leczenia narkomanii i trzeźwych przyjaciół. Posiadanie sieci wokół, że będzie wyzwanie i konfrontacji niezdrowych myśli i zachowań pomoże uzależniony pozostaje jeden krok przed jego lub jej uzależnienia.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej