Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki", Poręba Wielka 480, 34-735 Niedźwiedź
+48 18 331 72 50 kontakt@maciejzapala.pl
„Jeśli nie jesteś gotowy zmienić swojego życia, nie można Ci pomóc”

Sens życia

sens życia a alkoholizm

Zgodnie z wynikami badań V. E. Frankla (1976), A. H. Maslowa (1962), C. R. Rogersa (1961) oraz innych przedstawicieli psychologii humanistycznej, w rozwoju osobowości człowieka szczególnie ważną rolę odgrywa potrzeba sensu życia. Brak jej zaspokojenia jest powodem dewiacji przyjmujących formę zaburzeń nerwicowych, prób samobójczych, różnych rodzajów niedostosowania społecznego.

V. E. Franki (1976) stwierdził, że 55% leczonych przezeń pacjentów wykazujących zaburzenia psychosomatyczne uważa, że ich życie nie ma sensu. Franki powołuje się również na wyniki badań studentów jednego z uniwersytetów amerykańskich, którzy podejmowali próby samobójcze. 85% podawało jako ich przyczynę brak poczucia sensu życia. W badanej populacji 93% studentów osiągało pozytywne wyniki w studiach, miało dobre stosunki z rodziną oraz prawidłowo nawiązane kontakty towarzyskie, spełniało więc ważne warunki sprzyjające zachowaniu zdrowia psychicznego.

Dodatnie emocje wywołane przez alkohol mogą stanowić formę zastępczego zaspokojenia potrzeby sensu życia. Występuje to szczególnie u jednostek nie mających należycie zorganizowanego życia rodzinnego a równocześnie nie posiadających ukształtowanych zainteresowań, norm postępowania, przekonań moralnych, sytemu wartości wynikających z poglądu na świat lub systemu wierzeń religijnych.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej